Productinformatie

PRODUCT

Insect Free.bevat natuurlijke pyrethrine (pyrethrum) gewonnen uit Afrikaanse Chrysanten
Hier word piperonylbutoxide toegevoegd in de verhouding van 1 op 4 . Het is op zichzelf geen bestrijdingsmiddel, maar versterkt de werking van pyrethrinen, omdat het de afbraak hiervan remt.  


Pyrethrum wordt bereid uit de bloemen van een chrysantensoort die in Afrika groeit. Pyrethrum heeft een aantal zeer voortreffelijke eigenschappen. Het valt in direct zonlicht binnen een paar uur spontaan uiteen in onwerkzame verbindingen. In diffuus daglicht binnenshuis kan dat enkele weken duren, maar we blijven er niet tot in lengte van jaren mee zitten, zoals het geval is met een aantal andere bestrijdingsmiddelen.

 
Pyrethrum is zeer giftig voor insecten. Vooral bijen zijn zeer gevoelig, vliegen zijn dat iets minder en nog minder geldt dat voor kakkerlakken, vlooien en kevers. Helaas is pyrethrum zeer giftig voor nuttige insecten, zoals bijen en ook voor vissen. In bepaalde omstandigheden werkt het 100 maal zo sterk als bijvoorbeeld lindaan.

Voor insecten vertoont het een uitgesproken val dood-effect. Een insect dat met het gif in aanraking komt, ligt binnen enkele seconden met de pootjes omhoog. Als de concentratie hoog genoeg is, zijn de insecten meteen dood. Als de concentratie te laag is of als het preparaat te lang in de kast heeft gestaan, is er sprake van schijndood. Na een poosje komen de insecten weer bij. Het is niet schadelijk voor zoogdieren, zoals de kat of de mens, gebruik wel in combinatie met de dispenser. Pyrethrum wordt in het lichaam snel afgebroken. Pyrethrum kan wel allergische reacties, zoals huiduitslag veroorzaken bij gevoelige mensen en dieren.

 

zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrethrine